Thùng tôn đựng hồ sơ

Hàng đẹp, chất lượng, đảm bảo giá tốt nhất. Cung cấp thùng tôn, thùng tôn đựng hồ sơ, thùng tôn đựng tài liệu... Hàng luôn sẵn có, đủ kích thước khách có thể đặt kích thước theo yêu cầu...